Sklápěcí podvozek

 Při návrhu Luňáka s elektropohonem (zde) jsem řešil způsob startu. Vzhledem k velkému průměru sklopné vrtule nelze použít standardně umístěné kolečko. Zvažoval jsem startovací vozík, ale nepřišlo mě to zcela šikovné, zejména na travnaté ploše. Další možnost je vystřelení gumou a motor zapnout až po startu. Z představy manipulace s gumovým svazkem, jeho kotvení a napínání jsem se  trochu osypal.

 A tak jsem u Luňáka použil sklápěcí podvozek. Před startem ho ručně vyklopím, podvozková noha se sama zajistí a příď se dostane do dostatečné výšky pro bezpečné roztočení sklopné vrtule. Po startu podvozek servem odjistím a pružiny ho vrátí do normální polohy. V této poloze pak přistávám se sklopenou vrtulí.

 Nohy podvozku a zajišťovací páky jsou vyrobeny ze sklotextitu tloušťky 3 mm. Je to materiál velice pevný, houževnatý a pro tento účel naprosto vyhovující. Výroba byla snadná, protože díly podvozku, spolu s ostatními díly modelu, jsou nafrézovány CNC frézkou. Není ale problém díly vyříznout lupenkovou pilkou. 

Princip funkce je patrný z nákresu, praktické provedení a ukotvení v trupu ukazují fotografie na této podstránce. Rozpěrné trubičky jsou z tvrdé mosazi, pružinky namotány z pružinového drátu Ø1 a 1,2 mm. Servo pro sklopení podvozku musí překonat sílu pružinek a pasivní odpor západky, pro spolehlivou funkci doporučuji se silou minimálně 15 kg.   V obou polohách podvozku není nijak zatíženo, takže odebírá jen klidový proud. Dorazy podvozkové nohy v letové poloze jsem opatřil pěnovou gumou pro zmírnění tvrdého rázu při zavření podvozku.

 Před záletem jsem se obával, jak budou starty probíhat, ale skutečnost předčila mé očekávání.  Konec křídla přizvednu špičkou nohy, zapnu motor a během pár metrů je Luňák ve vzduchu.

Starty jsou snadnější, než jsem očekával. 

 . google-site-verification: google30e481e7dee35170.html G-5B00KKJ4XR