Letečtí  modeláři  pod  drobnohledem  vědců.

V poslední době se v odborných kruzích hematologů objevuje nové téma. U zkoumaného vzorku komunity leteckých modelářů byl v jejich krvi objeven nový druh krvinek. Vědci je pojmenovali létocyty – prosím nezaměňovat se známými leukocyty.


Koncentrace těchto létocytů u zkoumaných jedinců značně kolísá a ukazuje se, že mají značný vliv na chod organismu. Jejich nízká hladina způsobuje podrážděnost, nervozitu a má i negativní dopady na některé tělesné funkce. Naopak, jejich vyšší hladina se příznivě podílí na dobré psychické pohodě, zvyšuje empatii a zlepšuje mentální výkonnost. Výsledky testů také ukazují, že vyšší hladina létocytů se příznivě projevuje na řadě funkcí organismu, včetně posílení imunitního systému.

 
Výzkumy některých univerzit naznačují zajímavé skutečnosti. Výskyt létocytů byl zatím prokázán pouze u skupiny leteckých modelářů. Bude zajímavé sledovat, zda se v budoucnu prokáže jejich existence, třeba i u pilotů velkých letadel. 


Koncentrace létocytů v krvi s časem postupně klesá, ale při návštěvě letiště a létání s modely se prudce zvyšuje. V zimním období se též zvyšuje stavbou modelů. Ani vědecké kapacity nemají zatím pro tento fakt uspokojivé vysvětlení.

  
Vědci dále zkoumali, zda výskyt létocytů v úzké skupině obyvatelstva je genetická úchylka, nebo zda se jedná o jistý druh postižení. Podle výsledků dosavadních testů se však většina výzkumníků přiklání k názoru, že se jedná o evoluční krok ke zlepšení lidského genomu. Ti radikálnější dokonce nevylučují možnost, že se jedná o jakési privilegium.


Výzkum létocytů je zatím v počátcích, ještě si budeme muset počkat na definitivní závěry a objasnění mechanismu jejich fungování. Nicméně jisté náznaky, podporující tuto teorii, lze v praxi pozorovat již nyní.
V každém případě je žádoucí seznámit s touto teorii naše partnerky a partnery.

 . google-site-verification: google30e481e7dee35170.html G-5B00KKJ4XR